Kancelaria Adwokacka Międzyrzecz 

Kontakt  

Kancelaria Adwokacka
ul. Mieszka I 11
66-300 Międzyrzecz
 
Telefon / fax:  95 729 8281

Adwokat Sylwia Jaroszewska

Telefon kom.: 501 852 399
e-mail: sylwia.jaroszewska@o2.pl

Adwokat Anna Bratkowska
Telefon kom.: 691 753 853
e-mail: anna.gall@poczta.fm

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną ustalane jest podczas pierwszego spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od wartości przedmiotu sprawy, rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania i uzasadnionego nakładu pracy. W sprawach o zapłatę zasadniczo stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zgodnie z nim, stawki minimalne netto wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł - 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
  • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
  • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
  • powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.
Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
   

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

  • przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75% stawki minimalnej;
  • przed sądem apelacyjnym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% stawki minimalnej.
W przypadku kompleksowej stałej obsługi podmiotów gospodarczych negocjowana jest stawka zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku usług jednostkowych stawka godzinowa negocjowana jest w zależności od charakteru i złożoności sprawy. Istnieje również możliwość połączenia obu form wynagrodzenia.
  


Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Kancelaria Adwokacka Międzyrzecz