Kancelaria Adwokacka Międzyrzecz 

Kontakt  

Kancelaria Adwokacka
ul. Mieszka I 11
66-300 Międzyrzecz
 
Telefon / fax:  95 729 8281

Adwokat Sylwia Jaroszewska

Telefon kom.: 501 852 399
e-mail: sylwia.jaroszewska@o2.pl

Adwokat Anna Bratkowska
Telefon kom.: 691 753 853
e-mail: anna.gall@poczta.fm

Specjalizacja

W ramach oferty skierowanej do klientów znajduje się świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej, przede wszystkim poprzez udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, sporządzanie  opinii prawnych, a także reprezentacja przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
Oferta     skierowana    do   podmiotów     gospodarczych     obejmuje     ponadto      prowadzenie   stałej i kompleksowej obsługi prawnej, wsparcie przy negocjacji umów, sporządzanie umów oraz ich opiniowanie, a także prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy.

   

Kancelaria świadczy usługi z zakresu następujących dziedzin prawa:

  • prawa karnego,  w  tym   obrony   na   etapie  postępowania   przygotowawczego,  sądowego i wykonawczego, reprezentacji w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe  przedterminowe  zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach dotyczących zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz reprezentacji w sprawach z oskarżenia prywatnego.
  • prawa cywilnego, w tym  o odszkodowania,  zadośćuczynienie,  ochronę  dóbr  osobistych oraz  sprawach  wynikających  z  umów  ubezpieczenia;   w   sprawach  o  ochronę  własności i posiadania, służebności, w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, w sparwach dotyczących   rekompensat   za   części   nieruchomości   zajęte   pod   linie   energetyczne lub ciepłownicze, w sprawach lokalowych oraz z zakresu prawa konsumenckiego;
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,  w  tym  w   sprawach  o  rozwód,  o   separację,  podział majątku dorobkowego oraz sprawach o wykonywanie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimenty;
  • prawa spadkowego,  w  tym  między  innymi  w sprawach  o stwierdzenie  nabycia  spadku,  dział spadku, o zachowek;
  • ksiąg wieczystych
  • prawa handlowego, w tym między innymi w związanych z bieżącą obsługą działalności gospodarczej;
  • prawa pracy,  w  tym   między  innymi   w sprawach  o ustalenie   istnienia  stosunku  pracy, o odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, o mobbing i dyskryminację oraz o świadczenia w razie wypadku przy pracy;
  • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym między innymi w sprawach o rentę z tytułu niezdolności  do  pracy,  rentę  socjalną,  rodzinną,  zasiłki z  ubezpieczenia  społecznego oraz o emeryturę;
  

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Kancelaria Adwokacka Międzyrzecz